TUGAS, TANGGUNGJAWAB KEPALA SEKOLAH ; WAKASEK, WALI KELAS dan GURU

Originally posted on ndruru:
KOMPETENSI GURU DAN KEPALA SEKOLAH Kompetensi Guru 1 Kompetensi Paedagodik 1.1 Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial,kultural, emosional,dan intelektual 1.2 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 1.3 Mengembangkankurikulum yang terkait dengan bidangpengembangan yang diampu 1.4 Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik 1.5 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi…

TES

Fungsi Supervisi Akademik Kepala Sekoah Terhadap Kualitas Tugas Guru

BAB I PENDAHULUAN  Latar Belakang Penelitian Pendidikan akan bermutu jika sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat (bench mark) dapat terpenuhi. Apabila suatu sekolah telah mencapai standar mutu yang dipersyaratkan maka sekolah tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif baik bertaraf nasional maupun bertaraf internasional. Peningkatan mutu akan terpenuhi jika pembinaan sumberdaya manusia tetap…

KEPIMPINAN RASULULLAH S.A.W “PENGKHUSUSAN PENGURUSAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN”

PENDAHULUAN      Kepimpinan adalah melibatkan keupayaan seseorang pentadbir atau pengurus (di setiap peringkat pengurusan) untuk mendorong, mempengaruhi, membawa dan menggunakan setiap sumber organisasi(manusia, benda dan perkara) supaya saling berperanan atau masing-masing berfungsi ke arah pencapaian objektif yang telah ditentukan. Kepimpinan juga melibatkan usaha meransang pekerja bawahan untuk berperanan supaya matlamat dapat dicapai, menentukan visi dan…

Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Originally posted on Dewasastra:
1. Tugas guru Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian. Sebab orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus mengusai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina…

PERANAN SIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENDIDIKAN

Originally posted on HABIBAHSMART:
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang SIM mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu organisasi karena sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya sebuah organisasi. Setiap organisasi baik itu organisasi yang besar maupun yang kecil pasti mempunyai sistem informasi yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Sekarang…

Khilafah dan Khalifah

Ada empat hal yang perlu dibahas mengenai Khilafah dan Khalifah sebagai berikut : ◈ Pengertian Khilafah dan Khalifah ◈ Syarat-Syarat Khalifah ◈ Sistem Pemilihan Khalifah dan, ◈ Tugas dan Kewajiban Khalifah ◈ Struktur pemerintah Negara Kekhalifahan ◈ Karakter Kepepimpinan Kekhalifahan Islam 1. Pengertian Khilafah dan Khalifah Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam…

Masih Ada yang Lebih Wajib daripada Belajar Bahasa Arab

Originally posted on Pengen ke Madinah:
Sebagian di antara kita mungkin mempunyai semangat belajar bahasa Arab yang tinggi. Ada yang ikut ma’had bahasa Arab ini, ma’had bahasa Arab itu, kursus bahasa Arab di lembaga X, kuliah di jurusan Sastra Arab, bahkan mendatangkan ustadz ke rumahnya untuk mengajari bahasa Arab. Belajar kitab-kitab nahwu dan sharaf; belajar…